تماس با شرکت پارس ایده ترشیز :

آدرس واحد فنی و برنامه نویسی : ایران – خراسان رضوی – شهرستان کاشمر – خیابان جمهوری ۱۹ – شرکت پارس ایده ترشیز

آدرس واحد امور مشتریان : ایران – خراسان رضوی – شهرستان کاشمر – خیابان جمهوری ۱۹ – شرکت پارس ایده ترشیز

تلفن های تماس با دفتر : ۰۵۱۵۵۲۵۴۴۰۸

مشاوره سریع :

مهندس علی عبداله پور کریزی : ۰۹۳۷۳۰۸۰۲۸۴

مهندس بهروز شفاعتی : ۰۹۰۱۵۰۳۱۶۱۷

زمان تماس : شنبه تا پنج شنبه ۸ صبح تا ۲ عصر –  ۵ عصر تا ۷ شب

  :  Contact ParsIdea Torshiz 

  : Technical And Programming Unit Address

Jomhory 19 St / Kashmar City  / Khorasan razavi / Iran // Post Code : 9671944387

Customers Address Unit :  : Jomhory 19 St / Kashmar City  / Khorasan razavi / Iran / Post Code : 9671944387

Phone Call Office : +985155254408

Mobile Number : +989373080284 – +989191732407

Office Time : Saturday To Thursday 8 AM to 2 Pm – ۵ PM to 7 PM

Website : https://parsidea.net/contact_us